skip to Main Content

Onsdag 10. marts (UDSAT)
Forårsmøde , generalforsamling
Torben Brodersen, Toftlund

Tirsdag 11. / onsdag 12. maj
Cost Of Production workshop, frokost til frokost møde
Peter Clausen; Vejen

Onsdag 1. september
Møde om international tal 
Stefan Nielsen, Varde

Onsdag 24. november
Stormøde 
Boudewijn Geven, Horsens

 

2020

Adskillige bedriftsbesøg samt workshops, information og aktuel viden om kvægbrug. Kongressen afholdes hvert år på skift i de respektive medlemslande med op til 400 deltagere fra hele verden.

15. december – Webinar
Er du klar til fremtidens mælkeproduktion

Sponsorer

SAC
Back To Top