Om EDF

European Dairy Farmers

Milk for Money

European Dairy Farmers, EDF, er en international benchmark-gruppe, der sammenligner malkekvægsbedrifters økonomiske resultater nationalt og internationalt.


Foreningens hovedformål er, at udveksle viden og erfaringer mellem ledende kvægbrugere, med det mål at optimere indtjeningen pr. kg produceret mælk.

I EDF benchmarker vi ærligt og konkret med dine egne økonomiske tal, der er direkte sammenlignelige med tal fra mælkeproducenter over grænsen, i andre lande i EU og Canada.


Den danske forening består af moderne dynamiske mælkeproducenter i Danmark, der deler erfaring og viden på økonomisk plan.


Vi drøfter bl.a. følgende problemstillinger:


  • Hvorledes kan jeg selv forbedre min økonomi?
  • Er lønomkostningerne for høje?
  • Er effektiviteten i Danmark virkelig så god, som vi går og tror?


Danmark producerer kun 5 mia. kg mælk, og er en lille spiller på det europæiske og det internationale marked. Derfor er det nødvendigt, at kigge over grænsen og følge med i, hvad der sker.


Denne Europæiske ERFA gruppe hjælper dig med denne viden.


For yderligere informationer henvises der til vores informationshæfte.


EDF Informationshæfte.


Copyright © All Rights Reserved